Tra cứu nhãn hiệu tại Lào

1. Tại sao nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu tại Lào?

Trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào, nên tiến hành tra cứu dựa trên cơ sở dữ liệu nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ Lào (DIP) để xác định khả năng đăng ký của nhãn hiệu dự định đăng ký. Việc tiến hành tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn được khuyến khích vì nhiều lý do:

 • Tránh khả năng xâm phạm nhãn hiệu: Việc tra cứu nhãn hiệu được thực hiện trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Lào có thể giúp phát hiện bất kỳ nhãn hiệu đã có trước nào có thể giống với nhãn hiệu bạn định đăng ký. Điều này có thể giúp bạn tránh xâm phạm quyền nhãn hiệu của người khác và ngăn ngừa các tranh chấp pháp lý tốn kém về sau.
 • Tiết kiệm thời gian và nguồn lực: Nếu tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn cho thấy nhãn hiệu mà bạn dự định đăng ký đã được sử dụng, bạn có thể tránh được thời gian và chi phí chuẩn bị và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có khả năng bị từ chối.
 • Xác định được cơ hội thành công: Việc tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn có thể giúp bạn xác định cơ hội đăng ký thành công nhãn hiệu của mình. Điều này có thể giúp bạn xác định bất kỳ trở ngại hoặc phản đối tiềm ẩn nào có thể phát sinh trong quá trình đăng ký, cho phép bạn giải quyết chúng trước khi nộp đơn.
 • Tăng nhận thức về thị trường: Bạn có thể có được những hiểu biết có giá trị về các loại sản phẩm và dịch vụ được cung cấp dưới các nhãn hiệu tương tự thông qua tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn. Thông tin này có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược kinh doanh của mình và tránh các vấn đề tiềm ẩn trong tương lai.
 • Biết về độ mạnh của nhãn hiệu dự định đăng ký : Độ mạnh của nhãn hiệu đề cập đến khả năng xác định và phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một bên với hàng hóa hoặc dịch vụ của bên khác. Nhãn hiệu càng mạnh thì khả năng được cấp đăng ký nhãn hiệu càng cao và mang lại cho chủ sở hữu nhãn hiệu mức độ bảo hộ cao hơn. Nếu tra cứu cho thấy đã có nhiều nhãn hiệu tương tự đang được sử dụng, điều đó có thể cho thấy nhãn hiệu mà bạn dự định đăng ký là yếu và có thể không dễ dàng phân biệt được với những nhãn hiệu khác. Mặt khác, nếu nhãn hiệu đề xuất của bạn có vẻ là duy nhất và không giống với các nhãn hiệu đã có trước thì nhãn hiệu đó có thể được coi là mạnh.

2. Tra cứu nhãn hiệu tại Lào như thế nào?

Bạn có thể tiến hành tra cứu nhãn hiệu dựa trên cơ sở dữ liệu nhãn hiệu trực tuyến hoặc bạn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ Lào tiến hành tra cứu nhãn hiệu chính thức.

2.1. Tra cứu nhãn hiệu trực tuyến tại Lào như thế nào?

Cục Sở hữu trí tuệ Lào không có cơ sở dữ liệu nhãn hiệu trực tuyến có thể truy cập công khai để tiến hành tra cứu nhãn hiệu. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu nhãn hiệu của Lào và nhiều nước khác đã được đưa vào nền tảng của WIPO (WIPO Monitor). Bạn có thể tiến hành tra cứu nhãn hiệu có sẵn tại các trang web sau:

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách tiến hành tra cứu nhãn hiệu ở Lào bằng nền tảng Theo dõi WIPO (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới):

 • Chọn tiêu chí tra cứu: Nhập nhãn hiệu của bạn vào trường tra cứu“trademark”, nhóm loại hàng hóa/dịch vụ vào trường tra cứu“NICE”.
 • Chọn khu vực pháp lý: Tại trường tra cứu “Designated contracting party”, vui lòng chọn “LA” là tên viết tắt của “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.
 • Thực hiện tra cứu: Nhấp vào nút "Search" để bắt đầu tra cứu. Kết quả sẽ hiển thị cho bạn các nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu bạn đề xuất.
 • Xem kết quả tra cứu: Xem kết quả tra cứu để xác định bất kỳ nhãn hiệu đã có trước nào tương tự với nhãn hiệu bạn đề xuất. Hãy chú ý đến các nhãn hiệu có tên, logo hoặc thiết kế giống hoặc tương tự hoặc bao gồm hàng hóa hoặc dịch vụ giống nhau hoặc tương tự.
 • Phân tích các kết quả: Phân tích các kết quả tra cứu để xác định khả năng nhãn hiệu bạn dự định đăng ký được chấp nhận đăng ký. Xem xét sự giống nhau của nhãn hiệu bạn dự định đăng ký với các nhãn hiệu đã có trước và sức mạnh của các nhãn hiệu đã có trước này.

Vui lòng xem ảnh chụp màn hình khi bạn muốn tiến hành tra cứu nhãn hiệu cho “AMWAY” ở Nhóm 03 ở Lào như ví dụ dưới đây:

Lưu ý quan trọng:

 • Độ chính xác của tra cứu: Mặc dù cơ sở dữ liệu nhãn hiệu của WIPO là một nguồn tài nguyên có giá trị nhưng điều quan trọng cần lưu ý là thông tin chứa trong đó có thể không phải lúc nào cũng được cập nhật hoặc đầy đủ. Do đó, ngay cả khi kết quả tra cứu không cung cấp bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào, điều đó không có nghĩa là nhãn hiệu bạn dự định đăng ký có thể đăng ký được. Do đó, điều được khuyến khích là nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu chính thức. Hãy xem gợi ý của chúng tôi dưới đây.
 • Phân loại nhãn hiệu: Nhãn hiệu được phân loại thành các nhóm khác nhau tùy theo hàng hóa hoặc dịch vụ mà chúng được sử dụng để nhận dạng. Hãy nhớ xem xét phân loại của cả nhãn hiệu dự định đăng ký của bạn và bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào mà bạn tìm thấy trong quá trình tra cứu.
 • Khả năng gây nhầm lẫn: Mục đích của việc tra cứu nhãn hiệu là để xác định xem nhãn hiệu mà bạn dự định đăng ký có giống với bất kỳ nhãn hiệu đã có trước nào hay không. Nếu bạn tìm thấy một nhãn hiệu tương tự, hãy xem xét khả năng gây nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu đó. Khả năng gây nhầm lẫn càng cao thì khả năng nhãn hiệu bạn dự định đăng ký được chấp nhận đăng ký càng thấp.

2.2 Tra cứu nhãn hiệu chính thức tại Lào như thế nào?

Bạn có thể yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ Lào (DIP) tiến hành tra cứu nhãn hiệu chính thức. DIP chịu trách nhiệm duy trì việc đăng ký nhãn hiệu tại Lào.

Chi phí liên quan: Có thể có giá trên 100 USD.

Thi gian: Việc tra cứu nhãn hiệu chính thức có thể thực hiện trong vòng 15-20 ngày làm việc và

Khi DIP nhận được yêu cầu tra cứu nhãn hiệu, thẩm định viên sẽ được chỉ định/phân công tiến hành tra cứu nhãn hiệu chính thức để xác định tính khả dụng của nhãn hiệu dự định đăng ký. Sau đây là tổng quan chung về các bước mà thẩm định viên có thể thực hiện để tiến hành tra cứu nhãn hiệu:

 • Đánh giá cơ sở dữ liệu nhãn hiệu: Thẩm định viên có trách nhiệm sẽ được DIP chỉ định tiến hành tra cứu cơ sở dữ liệu nhãn hiệu của DIP để xác định xem nhãn hiệu dự định đăng ký có giống hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với bất kỳ nhãn hiệu đã có trước nào đã được đăng ký hoặc đang trong giai đoạn được đăng ký hay không. Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu bao gồm thông tin về các nhãn hiệu đã được nộp, đăng ký hoặc bị từ chối, và thẩm định viên sẽ xem xét cơ sở dữ liệu này để xem liệu nhãn hiệu dự định đăng ký có xung đột với bất kỳ nhãn hiệu đã có trước nào hay không.
 • So sánh nhãn hiệu dự định đăng ký với các nhãn hiệu đã có trước: Thẩm định viên của DIP sẽ so sánh nhãn hiệu dự định đăng ký với các nhãn hiệu đã có trước trong cơ sở dữ liệu. Nếu thẩm định viên xác định rằng nhãn hiệu dự định đăng ký tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã có trước, DIP có thể lấy nhãn hiệu này làm trích dẫn để đưa ra kết luận rằng nhãn hiệu dự định đăng ký không có khả năng để đăng ký.
 • Xem xét các yếu tố liên quan khác: Cuối cùng, thẩm định viên có thể xem xét bất kỳ yếu tố liên quan nào khác có thể ảnh hưởng đến khả năng đăng ký của nhãn hiệu dự định đăng ký, chẳng hạn như liệu đó có phải là thuật ngữ chung hay không, nó có tính mô tả hay gợi ý hay liệu nó có phải là nhãn hiệu nổi tiếng ở khu vực pháp lý khác, v.v.

Dưới đây là kết quả tra cứu nhãn hiệu chính thức do DIP đưa ra để bạn tham khảo.

Lưu ý quan trọng:

Báo cáo tra cứu nhãn hiệu chính thức của DIP thường được coi là nguồn thông tin đáng tin cậy về khả năng đăng ký của các nhãn hiệu dự định đăng ký được tra cứu ở Lào. Báo cáo tra cứu dựa trên việc xem xét toàn diện cơ quan đăng ký nhãn hiệu và các nguồn thông tin liên quan khác, đồng thời được lập bởi các thẩm định viên đã được đào tạo, họ là những người am hiểu về luật nhãn hiệu và thông lệ trong nước.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là báo cáo tra cứu nhãn hiệu DIP chỉ được coi là đánh giá sơ bộ về tính khả năng đăng ký của nhãn hiệu và không đảm bảo rằng nhãn hiệu dự định đăng ký sẽ được chấp thuận đăng ký. Cần lưu ý những lưu ý sau:

 • Đánh giá sơ bộ: Báo cáo tra cứu nhãn hiệu không phải là sự đảm bảo rằng nhãn hiệu dự định đăng ký sẽ được chấp thuận đăng ký. Nó chỉ đơn giản là đánh giá sơ bộ về khả năng đăng ký của nhãn hiệu dựa trên thông tin có sẵn của Văn phòng Sở hữu trí tuệ tại thời điểm tiến hành tra cứu.
 • Phạm vi giới hạn: Báo cáo tra cứu nhãn hiệu có thể không bao gồm tất cả các nhãn hiệu có liên quan và có thể không phản ánh thông tin cập nhật mới nhất.
 • Tập trung vào khả năng đăng ký: Báo cáo tra cứu nhãn hiệu tập trung vào việc xác định khả năng đăng ký của nhãn hiệu chứ không phải khả năng thực thi quyền đối với nhãn hiệu. Ngay cả khi nhãn hiệu được chấp thuận đăng ký, nhãn hiệu đó vẫn có thể xâm phạm quyền của người khác hoặc có thể dễ bị thách thức trong tương lai, ví dụ: nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa/dịch vụ ngoài nhãn hiệu mà bạn dự định đăng ký.

Tóm lại, báo cáo tra cứu nhãn hiệu chính thức do DIP đưa ra có thể là một công cụ hữu ích để đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu dự định đăng ký, nhưng không nên hoàn toàn dựa vào đó như là nguồn thông tin duy nhất.

By QUAN, Nguyen Vu