Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Lào

1. Giới thiệu về thực thi quyền sở hữu trí tuệ (IPR) tại Lào PDR

Luật sở hữu trí tuệ duy nhất có hiệu lực trong Lào PDR trao cho người nắm giữ một tài sản trí tuệ quyền có khả năng truy đòi tòa án dân sự hoặc tòa án hình sự để có lệnh chấm dứt các hành vi xâm phạm quyền của mình. Lạm dụng các thủ tục này phải tuân theo các hình phạt theo luật tố tụng dân sự, luật hình sự và luật tố tụng hình sự của Lào PDR.

Cơ quan thực thi IPR:

 • Tòa án nhân dân
 • Văn phòng Công tố viên
 • Các văn phòng trọng tài kinh tế
 •  Văn phòng Hải quan
 •  Chính sách kinh tế
 • Lực lượng đặc nhiệm kiểm soát thị trường

Cơ quan điều phối thực thi IPR:

 • Bộ phận sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn hóa và đo lường của Cơ quan Môi trường và Công nghệ Khoa học
 • Văn phòng chi nhánh của Cơ quan Môi trường và Công nghệ Khoa học ở cấp tỉnh

Luật quốc gia liên quan đến thực thi IPR:

 • Luật tố tụng dân sự (2004)
 • Luật thủ tục hình sự (2004)
 • Luật hình sự (2005)
 • Luật Hải quan (2005)
 • Luật tài sản (1990)
 • Nghị định về Cuộc thi Thương mại (2004)
 • Nghị định về nhãn hiệu (1995)
 • Nghị định về bằng sáng chế, bằng sáng chế và thiết kế công nghiệp (2002)

2. Thực thi IPR bằng biện pháp dân sự

2.1 Tòa án có thẩm quyền

2.1.1 Tòa án cấp sơ thẩm

 • Tòa án nhân dân ở cấp huyện
 • Tòa án nhân dân ở cấp tỉnh

2.1.2 Tòa án cấp phúc thẩm

 • Tòa án phúc thẩm
 • Tòa án nhân dân tối cao

2.2 Biện pháp khắc phục khả dụng (bồi thường, lệnh cấm - sơ thẩm và chung thẩm)

Có thể áp dụng luật tố tụng dân sự vào các thủ tục tư pháp để bảo vệ sở hữu trí tuệ. Luật tài sản (1990) cũng bảo vệ rộng rãi cho các cá nhân có thể chứng minh quyền sở hữu một mục tranh chấp. Các điều khoản quan trọng như sau:

 • Chủ sở hữu tài sản có quyền thực hiện các bước hoặc biện pháp cần thiết đối với người vi phạm để phục hồi và bồi thường đúng chủ sở hữu.
 • Nếu bất kỳ cá nhân nào gây ra thiệt hại hoặc mất tài sản của người khác, chủ sở hữu của tài sản có quyền kiện người vi phạm và yêu cầu bồi thường có liên quan

Tòa án, trong quá trình tố tụng dân sự, sẽ có thẩm quyền nắm bắt hành vi vi phạm đã được chứng minh đó hoặc tạo ra một biện pháp ngăn chặn hiệu quả để vi phạm hơn nữa và ngừng sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm hoặc hàng hóa vi phạm tài sản trí tuệ.

Khi vi phạm các sản phẩm hoặc hàng hóa, tòa án sẽ có thẩm quyền ra lệnh phá hủy hoặc xử lý hợp lý các sản phẩm hoặc hàng hóa đó cũng như bao bì của họ bên ngoài các kênh thương mại để tránh gây hại cho người giữ quyền, trừ khi chủ sở hữu của đúng yêu cầu khác.

Đối với vi phạm nhãn hiệu: Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức pháp lý nào cũng sẽ bị vi phạm quyền theo nhãn hiệu nếu anh ta hoặc nó đã sử dụng mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký hoặc cạnh tranh không công bằng liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu. Người vi phạm bên phải dưới nhãn hiệu sẽ được cảnh báo hoặc bị xử phạt pháp lý trong trường hợp đó theo luật của Lào PDR.

Đối với bằng sáng chế, bằng sáng chế nhỏ và vi phạm thiết kế công nghiệp: Bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào cũng sẽ bị coi là vi phạm quyền theo bằng sáng chế, bằng sáng chế nhỏ và thiết kế công nghiệp nếu họ sử dụng sáng chế hoặc thiết kế công nghiệp mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Người vi phạm quyền như đã đề cập ở trên sẽ được cảnh báo hoặc phải chịu sự trừng phạt pháp lý trong trường hợp đó theo luật của Lào PDR.

2.3 Thực hiện các lệnh của tòa án theo bản án

2.3.1 Lệnh của tòa án địa phương

Bộ phận quyết định của Tòa án thực thi Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định của tòa án.

2.3.2 Lệnh của tòa án ở nước ngoài

Bất kỳ quyết định nào của tòa án ở nước ngoài nên được tòa án Lào công nhận và chấp thuận để có hiệu quả và có thể thực thi trong Lào PDR.

3. Thực thi IPR bằng biện pháp hình sự

3.1 Cơ quan cảnh sát (thương mại, thị trường, cảnh sát kinh tế, v.v.)

 • Chính sách kinh tế
 • Văn phòng Công tố viên

3.2 Tòa án và quyền tài phán có thẩm quyền (bao gồm cả kháng cáo)

 • Tòa án nhân dân ở cấp tỉnh
 • Tòa án phúc thẩm
 • Tòa án nhân dân tối cao

3.3 Chế tài được áp dụng

Có thể áp dụng luật hình sự và luật tố tụng hình sự vào các thủ tục tư pháp để bảo vệ sở hữu trí tuệ. Luật pháp hình sự và luật tố tụng hình sự cho phép chiếm đoạt tất cả các hàng hóa bất hợp pháp từ một cá nhân có tội và để đánh thuế lên tới gấp ba lần giá trị của mỗi mặt hàng. Các điều khoản quan trọng như sau:

Bất kỳ cá nhân nào sử dụng bất kỳ phương pháp lừa đảo nào để có được bất hợp pháp các tài sản của người khác đều phải chịu hình phạt từ ba tháng đến hai năm tù.

Về việc bán các sản phẩm bất hợp pháp, anh ta/cô ta chịu trách nhiệm trừng phạt từ ba tháng đến hai năm tù và bị phạt theo luật và quy định của Hải quan.

Theo các quy định có liên quan của luật hình sự và luật tố tụng hình sự của Lào PDR, bất kỳ hành vi vi phạm quyền nào, nếu có cố ý hoặc do sơ suất và cho mục đích kiếm lợi nhuận, sẽ bị trừng phạt hoặc phạt tù trong khoảng thời gian giữa sáu Tháng và hai năm, hoặc bởi cả hai.

Lợi nhuận của bị cáo do vi phạm sẽ được đưa vào việc xem xét số tiền phạt. Số tiền phạt sẽ được Tòa án cố định.

Nếu bị cáo đã bị kết án vì một hành vi xâm phạm mới trong vòng năm (5) năm kể từ khi bị kết án trước khi vi phạm, tòa án sẽ có thẩm quyền tăng gấp đôi giới hạn trên của các hình phạt được đề cập ở trên.

Khoản thanh toán sẽ được bồi thường cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ bởi người vi phạm cho các thiệt hại về định kiến phải chịu do hậu quả của hành vi xâm phạm, cũng như thanh toán chi phí do vi phạm, bao gồm cả chi phí pháp lý.

Lượng thiệt hại sẽ được khắc phục theo các quy định liên quan của luật tố tụng dân sự, có tính đến tầm quan trọng của quan điểm của chủ sở hữu quyền về vật chất và đạo đức.

Nếu người vi phạm không biết cũng không có lý do hợp lý để biết rằng anh ta đã tham gia vào hoạt động vi phạm, tòa án có thể hạn chế các thiệt hại đối với lợi nhuận của người vi phạm do vi phạm và/hoặc các thiệt hại được thiết lập trước.

4. Biện pháp kiểm soát biên giới

4.1 Quy trình đăng ký

Chưa có sẵn

4.2 Cơ quan đăng ký

Các văn phòng hải quan có thẩm quyền nhận được yêu cầu đăng ký từ chủ sở hữu IPR.

4.3 Tòa án liên quan

 • Tòa án nhân dân ở cấp tỉnh
 • Tòa án phúc thẩm
 • Tòa án nhân dân tối cao

4.4 Biện pháp khắc phục (lệnh cấm)

 • Cảnh báo
 • Phạt tiền
 • Thu dữ và tiêu hủy hàng hóa vi phạm
 • Bồi thường thiệt hại hoặc phải chịu các lệnh trừng phạt hình sự theo bản chất của vụ án
 • Đình chỉ các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu hoặc chấm dứt giấy phép kinh doanh

4.5 Các biện pháp kiểm soát biên giới

Các văn phòng hải quan có thẩm quyền kiểm tra và thu giữ hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các văn phòng hải quan sẽ giám sát và kiểm tra cả xuất khẩu và nhập khẩu.

5. Thực thi IPR bằng biện pháp hành chính

5.1 Vai trò của Văn phòng Bằng sáng chế (nếu có)

Khiếu nại và tranh chấp có thể được giải quyết bằng cách hòa giải thông qua Bộ sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn hóa & đo lường (DISM) hoặc các văn phòng trọng tài kinh tế.

5.2 Tòa án liên quan

 • Tòa án nhân dân ở cấp tỉnh
 • Tòa án phúc thẩm
 • Tòa án nhân dân tối cao